1. Чугай А., Колісник А., Демяненко О., Романенко С. Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря міст прибережної зони північно-західного Причорномор’я // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія». 2016. C. 91-97.