1. Шагута М., Гулай Л. Баланс гумусу ґрунтів Волинської області та шляхи його стабілізації // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія». 2016. C. 86-90.