1. НЕКОС А.Н., МАЛЬЧУК О.В. ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ВИНОГРАДІ ТА ПРОДУКТАХ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія». 1. № 1147. C. 106-113.