1. Буц Ю.В., КрайнюкO.В., Некос А.Н., Барбашин В.В. Пірогенний вплив на хвойні деревостани в умовах техногенно-екологічного навантаження // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія». 2020. № 22. C. 65-74.