1. Некос А.Н., ШулікаБ.O., Мальчук О.В. Екологічна безпека та якість рослинних продуктів харчування (на прикладі винограду) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія». 2020. № 22. C. 32-42.