ДЯДЧЕНКО, В. В.; КАРАКУРКЧІ, Г. В.; ПЕТРУХІН, С. Ю.; ДЯДЧЕНКО, А. В.; КОЧАНОВ, Е. О.; МАКСИМЕНКО, Н. В.; ШУМІЛОВА, А. В. Assessment of Conformity Environmental Territories of European Countries to Criteria of IUCN. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University series «Еcоlogy», n. 15, p. 21-28, 18 Jan. 2017.