Дядченко, В. В., Каракуркчі, Г. В., Петрухін, С. Ю., Дядченко, А. В., Кочанов, Е. О., Максименко, Н. В., & Шумілова, А. В. (2017). Assessment of Conformity Environmental Territories of European Countries to Criteria of IUCN. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University Series «Еcоlogy», (15), 21-28. https://doi.org/10.26565/1992-4259-2016-15-03