Буц, Ю. В., КрайнюкO. В., Некос, А. Н., & Барбашин, В. В. (2020). Пірогенний вплив на хвойні деревостани в умовах техногенно-екологічного навантаження. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», (22), 65-74. https://doi.org/10.26565/1992-4259-2020-22-06