(1)
Krainiukov, A. N. Evaluation Criteria Of Sensitivity Of Organism And Efficiency Of Biotesting Methods For Determination Of Toxic Properties Of Water. Visn.Karazin KhNU Ser. Ekology 2014, 80-85.