(1)
Крайнюков, О. М. Моделювання зв’язку результатів біотестування і компонентного складу води. Вісн. Каразін. ХНУ Сер. Екологія 2014, 55-58.