(1)
Корнус, А. О. Теоретико-методичні основи дослідження трансформації екологічної складової регіональних соціогеосистем. Вісн. Каразін. ХНУ Сер. Екологія 1, 42-47.