(1)
Шмандій, В. М.; Харламова, О. В. Теоретичні та практичні аспекти управління екологічною безпекою на основі антропоцентричного підходу. Вісн. Каразін. ХНУ Сер. Екологія 2014, 24-30.