(1)
Буц, Ю. В.; КрайнюкO. В.; Некос, А. Н.; Барбашин, В. В. Пірогенний вплив на хвойні деревостани в умовах техногенно-екологічного навантаження. Вісн. Каразін. ХНУ Сер. Екологія 2020, 65-74.