[1]
Корнус, А.О. 1. Теоретико-методичні основи дослідження трансформації екологічної складової регіональних соціогеосистем. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія». 1070 (1), 42-47.