1.
Томанова-Дамянова Х. Левски е духовният ни ориентир за човечност. – Резензия за книгата: Стоянов, И. Нови щрихи върху идейните възгледи и дейността на Васил Левски. Велико Търново, 2012. 230 с. drinov [інтернет]. 1 [cited 26Трав2020];6. Available from: https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/640