Мучинов, В. ПОЛИТИКАТА НА ОСМАНСКАТА ВЛАСТ СПРЯМО ПРЕСЕЛВАНЕТО НА БЪЛГАРИ В РУСКАТА ИМПЕРИЯ В НАЧАЛОТО НА 60-ТЕ ГОДИНИ НА XIX ВЕК. Дриновський збірник 8, no. 8 (1): 158-165. Accessed Березень 1, 2021. https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/7732.