Елдъров, Св. БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И КУЛТУРНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ. Дриновський збірник 8, no. 8 (1): 57-73. Accessed Лютий 25, 2021. https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/7721.