Николова, И. Неотъпканият път на Вера Мутафчиева. Дриновський збірник 6 (1). Accessed Жовтень 20, 2019. https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/625.