Николова, И. Неотъпканият път на Вера Мутафчиева. Дриновський збірник 6 (1). Accessed Червень 2, 2020. https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/625.