Василева, Н. «Монографичните изследвания на д-р Симеон Табаков». Дриновський збірник 6 (1). Accessed Червень 2, 2020. https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/622.