Василева, Н. «Монографичните изследвания на д-р Симеон Табаков». Дриновський збірник 6 (1). Accessed Жовтень 20, 2019. https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/622.