Петров, Бисер. «Хроника на един необявен провал: Първият следвоенен конгрес по славистика в Москва». Дриновський збірник 15 (Серпень 1, 2022): 553-570. дата звернення Грудень 1, 2023. https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/18635.