Костадинова, Д. ВЪПРОСЪТ ЗА ЛИДЕРСТВОТО НА НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ СЛЕД УБИЙСТВОТО НА СТЕФАН СТАМБОЛОВ. Дриновський збірник, Vol 8, no 8, 1, pp 238-42, doi:10.7546/DS.2015.08.26.