Елдъров, С. БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И КУЛТУРНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ. Дриновський збірник, Vol 8, no 8, 1, pp 57-73, doi:10.7546/DS.2015.08.07.