Конева, Р. «Юбилеят на духовният владетел на българската култура: 150-годишнината от рождението на професор Иван Шишманов». Дриновський збірник, Vol 6, 1, https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/649.