Пасько, Н., і Д. Полывянный. Разбойничеството в България в навечерието и в първите векове на османското господство. Дриновський збірник, Vol 6, 1, https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/628.