Николова, И. Неотъпканият път на Вера Мутафчиева. Дриновський збірник, Vol 6, 1, https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/625.