Василева, Н. «Монографичните изследвания на д-р Симеон Табаков». Дриновський збірник, Vol 6, 1, https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/622.