Дроснева, Е. «Срезневски, българите и България през 170 години.». Дриновський збірник, вип. 6, 1, https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/609.