Готовска-Хенце, Т. «Кръгла маса “Кризи и предизвикателства в Източна Европа 50-те 90-те години на XX в.”». Дриновський збірник, вип. 15, Серпень 2022, с. 632-8, https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/18642.