Петров, Б. «Хроника на един необявен провал: Първият следвоенен конгрес по славистика в Москва». Дриновський збірник, вип. 15, Серпень 2022, с. 553-70, https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/18635.