Петрова, Д. «България и Сърбия в процеса на децентрализация на византийската общност през XIII–XIV в.». Дриновський збірник, вип. 15, Серпень 2022, с. 106-21, https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/18609.