Делвинска, Е. «Агиографски сведения за вражески нахлувания на византийска територия (IX–XI в.)». Дриновський збірник, вип. 15, Серпень 2022, с. 44-61, https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/18605.