Марков, М. «Готската църква на Вулфила в светлината на първи и втори канон на Втория вселенски събор». Дриновський збірник, вип. 15, Серпень 2022, с. 8-26, https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/18603.