Камберова, Р., і М.-Й. Й. Василева. «Присъствието на Дриновския правопис в българския книжовен език (1870–1944)». Дриновський збірник, вип. 10, Вересень 2019, с. 399-03, doi:10.7546/DS.2017.10.38.