Прищепа, О. «Участь громадських товариств у формуванні міського освітньо-культурного середовища Правобережної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)». Дриновський збірник, вип. 11, Липень 2019, с. 262-9, doi:10.7546/DS.2018.11.31.