Готовска-Хейце, Т. «Васил Апрілов – архітектектор болгарських културно-освітніх коридорів». Дриновський збірник, вип. 11, Липень 2019, с. 148-59, doi:10.7546/DS.2018.11.18.