[1]
Р. Конева, «Юбилеят на духовният владетел на българската култура: 150-годишнината от рождението на професор Иван Шишманов»., drinov, vol 6, 1.