[1]
Л. Соленкова, «Априлското въстание в кореспонденцията на Марин Дринов: „Повест славна за моите панагюрци“»., drinov, vol 6, 1.