[1]
Н. Пасько і Д. Полывянный, Разбойничеството в България в навечерието и в първите векове на османското господство, drinov, vol 6, 1.