[1]
И. Николова, Неотъпканият път на Вера Мутафчиева, drinov, vol 6, 1.