[1]
Н. Василева, «Монографичните изследвания на д-р Симеон Табаков»., drinov, vol 6, 1.