[1]
Е. Дроснева, «Срезневски, българите и България през 170 години»., drinov, vol 6, 1.