[1]
Е. Дроснева, «Срезневски, българите и България през 170 години.», DS, вип. 6, 1.