[1]
Т. Готовска-Хенце, «Кръгла маса “Кризи и предизвикателства в Източна Европа 50-те 90-те години на XX в.”», DS, вип. 15, с. 632-638, Сер 2022.