[1]
O. Ruchynska, «Pro et contra of Athenian democracy. Review of the monograph: Монева Стела. Атинската демокрация – епизоди от историята. Велико Търново: Университетско издательство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2018. 150 p.», DS, вип. 15, с. 591-599, Сер 2022.