[1]
Б. Нягулов, «България и чуждестранната българистика: институционални и политически аспекти», DS, вип. 15, с. 571-590, Сер 2022.