[1]
Б. Петров, «Хроника на един необявен провал: Първият следвоенен конгрес по славистика в Москва», DS, вип. 15, с. 553-570, Сер 2022.