[1]
Е. Калинова, «България и Турция от двете страни на „желязната завеса“ – края на 40-те – края на 50-те години», DS, вип. 15, с. 377-396, Сер 2022.