[1]
К. Илиев, «Славянският събор от 1910г. и Македонския въпрос», DS, вип. 15, с. 184-199, Сер 2022.