[1]
Д. Петрова, «България и Сърбия в процеса на децентрализация на византийската общност през XIII–XIV в.», DS, вип. 15, с. 106-121, Сер 2022.