[1]
В. Иванов, «Рицарите йоанити и Балканите през XI‒XIII в.», DS, вип. 15, с. 89-105, Сер 2022.