[1]
Е. Делвинска, «Агиографски сведения за вражески нахлувания на византийска територия (IX–XI в.)», DS, вип. 15, с. 44-61, Сер 2022.